SPELREGELS

Deze actie is bedoeld voor alle ondernemers die in de Gemeente Zwijndrecht gevestigd zijn. Dit is dan ook ook één van de weinige spelregels. We willen de ondernemers juist de vrijheid geven om zich zelf op een zo persoonlijke manier te kunnen presenteren! Om een zo goed mogelijk overzicht te creëren, verdelen we de ondernemers per branche. Uiteraard vragen je wel om fatsoensnormen aan te houden zoals we dat in Zwijndrecht gewend zijn. We houden ons de ook het recht voor om aanpassingen door te voeren. En indien ondernemers zich niet aan de spelregels houden, kunnen we deze de toegang tot De Digitale Winkelstraat ontzeggen. Tot slot. Wanneer je je als ondernemer aanmeldt, ga je akkoord dat we jouw informatie via social media gaan promoten. Want dat is natuurlijk juist de bedoeling van dit initiatief. Dit is ZO Zwijndrecht!